Een vochtige kelder

Een kelder kan een handige ruimte in de woning zijn voor opslag van goederen, voedselvoorraad of er kan een kamer van gemaakt worden. Toch zijn er vele woningen die last hebben van een vochtige kelder. Vocht in de kelder is een algemeen bekend probleem en er kunnen verschillende oorzaken zijn. Het is daarom belangrijk om een goede diagnose te laten stellen van het vochtprobleem. Alleen wanneer de werkelijke oorzaak hiervan duidelijk is kunnen er doeltreffende maatregelen getroffen worden.

Ventilatie

De kelder is een ruimte dat onder de woning en onder grondniveau ligt. Even een raam openen om de ruimte te verluchten is in de kelder meestal niet mogelijk. Een combinatie tussen temperatuurwisselingen en slechte ventilatie kunnen zorgen voor overlast van condensvocht. Condens zal zich gemakkelijk op de muren afzetten en de kelder ruikt muf. Condensvorming is redelijk eenvoudig op te lossen. Er moet een constante temperatuur in de kelder heersen en er moet gezorgd worden voor een deugdelijke ventilatie. Dit kan met natuurlijk ventilatie door middel van luchtroosters, maar een nog betere klimaatbeheersing verkrijg je met mechanische ventilatie.

Opstijgend vocht

De kelder is in de grond gebouwd. De grond is voorzien van grondvocht. Dit vocht kan soms onder hoge druk staan en wanneer de keldermuren poreus zijn of er zitten scheuren en barsten in, kan grondwater in de kelder komen. Dit veroorzaakt een vochtige kelder, maar optrekkend vocht kan via de muren ook naar de woning trekken en daar schade veroorzaken. Kelderbekuiping is een effectieve methode om grondvocht tegen te houden. Nadat de muur en eventueel de vloer zoveel mogelijk is gerepareerd worden er meerdere waterdichte mortellagen aangebracht. De kelder is nu bestand tegen grondvocht. Het injecteren van de keldermuren met een waterafstotende gel kan ook. De gel zorgt voor een waterkering en houdt opstijgend vocht tegen. Geen oplossing om grondvocht tegen te houden, maar wel om grondvocht dat in de kelder komt goed af te voeren is kelderdrainage. Vocht wordt via kanaaltjes afgevoerd naar het riool, zodat er geen vochtproblemen in de kelder ontstaan.

Lekkage

Aangezien veel leidingen in of achter de keldermuren lopen, is een eventuele lekkage lastig te achterhalen. Meestal zijn de gevolgen ook pas later te zien. Bij een breuk in de leiding zal er wel direct veel water in de kelder komen, maar bij een minuscuul schertje gaat de lekkage heel geleidelijk. Schakel bij een vermoedelijke lekkage een expert in die een lekdetectie kan uitvoeren. Zonder dat er muren afgebroken hoeven te worden kan de lekkage opgespoord. Als de lekkage is opgespoord kan zal meestal op die plek wel de muur opengebroken moeten worden om bij de lek te kunnen komen.